Väga lihtne paigaldadaGeberit FlowFit

Nüüd ilma vaevata

Geberit FlowFit on uuenduslik varustussüsteem, mis võimaldab ideaalset paigaldusprotsessi. Arengule on andnud olulise panuse paigaldajad oma ideede ja soovitustega. Seega vähendati arenduse käigus kõike, mis muudab töö ehitusobjektil tülikaks ja töömahukaks. Vaevata, intuitiivsed ja sujuvad paigaldusprotsessid – nii peab olema.

Tooteomadused

WorkFlow

Mugav paigaldus

WaterFlow

Voolukiirust optimeeriv hüdraulika

DataFlow

Nutikas planeerimine

MaterialFlow

Jätkusuutlikkuse põhimõte

Kompromissideta – palju häid põhjusi räägivad Geberit FlowFiti kasuks

Valige pildil infopunkt

Planeerijatele hea teada

Ilma ebavajalike rõhukadudeta süsteemide võrdluses

Süsteemide võrdlus neljal korrusel asuva 12 korteriga maja näitel

FlowFiti voolukiirust optimeeriv disain tagab minimaalsed rõhukaod. Seejuures voolab vesi väiksema rõhukaoga läbi torusüsteemi kuni võtukohani. Võimalik on oluliselt väiksemate läbimõõtudega planeerimine ja paigaldus. Lisaeelis: tulemuseks on lühemad väljalaskeajad, väiksem veehulk ja seega vähem seisakut torus.

Läbimõõdu arvutus näidismajas minimaalse voolurõhuga 1 bar viimases võtukohas.

Läbimõõdu arvutus kujutatud näidismajas minimaalse voolurõhuga 1 bar viimases võtukohas.

1: Hooneühendus/keldrijaotus
2: Tõusuharu
3: Korrus
A: Mitmekihiline komposiitsüsteem ilma rõhukao optimeerimiseta
B: Geberit FlowFit

Ilma kõhklusteta – head lahendused jätkusuutliku varustussüsteemi jaoks

Valige pildil infopunkt

Ilma jäätmekäitluskuludeta

Torudel ja liitmikel asuvad kaitsekatted kaitsevad neid ehitusobjektil ja transpordil mustuse sissetungimise eest. Pressmärgised juhivad tööriista ja teevad pressimata ühendused selgelt nähtavaks. Kui torustik on paigaldatud, on need plastosad oma ülesande täitnud ja te võite need tasuta DHLi kaudu jäätmekäitlusettevõttesse saata:

Kaitsekatete ja pressmärgiste tagasivõtmine

Ilma lünkadeta – rikkalik sortiment

Mõõtmed

Nimilaius DNMõõtmed d × s (mm)
1216 × 2,0
1520 × 2,0
2025 × 2,5
2532 × 2,8
3240 × 3,0
4050 × 3,8
5063 × 4,0
6575 × 4,6

Video

Installimine

Uurige teavet Geberit FlowFiti paigalduse kohta!